FT 7 – Raquel Teste - Editra

Este teste se refere ao trecho de Mémoires de guerre, de Charles De Gaulle.